Võlaõiguslik leping

Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu alusel tasub ostja 15% korteri ostu-müügi hinnast.

 

Asjaõiguslik leping

Kui korterelamu on valmis, sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, kus ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimub korteri omandiõiguse üleminek.

 

Lepingu hinnas sisaldub

  • Korteri valmidus vastavalt projektile ja valitud viimistlusele.
  • Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (vesi, elekter, kanalisatsioon, gaas).
  • Andmeside, Digi-TV, telefoni valmidus.

 

Lepingu hinnas ei sisaldu (tasub ostja)

  • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv.
  • Liitumistasud andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valvesidega liitumiseks.